Algemene voorwaarden Hatha-yoga lessen

Algemeen

 • Neem makkelijk zittende kleding en sokken mee. Er is een kleine kleedruimte aanwezig. Matten, handdoeken en kussens zijn aanwezig, deze hoef je dus niet zelf mee te nemen. Uiteraard staat het je vrij om je eigen mat en/of handdoek te gebruiken.
 • Wees 10-15 minuten voor aanvang van de les aanwezig. Voor de les kan gezamenlijk thee worden gedronken. Als de voordeur gesloten is, is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan de les.
 • Drink indien mogelijk voorafgaand aan de les twee glazen water en eet een lichte maaltijd.
 • Thee en water mogen worden meegenomen worden in de yogaruimte.
  Tassen, mobiele telefoons en laptops zijn niet toegestaan in de yogaruimte, deze kunnen in de kleedruimte worden opgeborgen.
 • Geef voorafgaand aan de les aan de docent aan of je bepaalde lichamelijke en/of psychische klachten hebt, bepaalde medicijnen gebruikt of zwanger bent. De docente kan hier dan rekening mee houden tijdens het lesgeven. In bepaalde gevallen kan een medische verklaring worden gewenst voordat deelname aan lessen kan plaatsvinden. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist.
 • Algeheel geldt dat Fiore Osmose Yoga en de docenten niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade voortkomend uit het volgen van hatha-yoga lessen. Het deelnemen aan de lessen geschiedt dus op eigen risico.

Inschrijving algemeen

 • Proefles
  Voorafgaand aan inschrijving voor een maandabonnement of strippenkaart is het mogelijk eenmalig een proefles te volgen. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief.
 • Korting bij inschrijving binnen 1 week
  Indien je je binnen 1 week na de proefles inschrijft voor een maandabonnement of 10-strippenkaart ontvang je 10 % korting. Bij het maandabonnement geldt de korting op de eerste drie maanden van het maandabonnement. Voorwaarde is wel dat je minimaal vier maanden via het abonnement deelneemt aan de lessen.
 • Voor proeflessen, losse lessen en strandyoga lessen geldt dat je naar de les van jouw keuze kunt gaan, contact hierover met het secretariaat is niet perse nodig. Wees wel een kwartier voor aanvang van de les aanwezig.
 • Aanmelding kan door het contactformulier in te vullen, via een e-mail of door te bellen met het secretariaat.
 • Deelname aan de les geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst.
  Bij 14 deelnemers is de les vol en kun je niet deelnemen.

 

Inschrijving maandabonnement

 • De inschrijving van een maandabonnement is geldig en definitief bij een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, deze kun je op de website invullen of na afloop van een proefles. Hiermee machtig je Fiore Osmose Yoga het lesgeld tot wederopzegging van je rekening af te schrijven.
 • Met dit abonnement kun je onbeperkt deelnemen aan de 1 uur of 1,5 uur yogalessen. Je kunt dus 1 keer, maar ook 6 keer per week deelnemen aan de lessen. Indien je een maandabonnement voor de 1,5 uur lessen hebt afgesloten, kun je ook aan de 1 uur lessen deelnemen.
 • Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst, bij 14 personen is de les vol. In de lessen wordt voorrang gegeven aan leerlingen met een vast maandabonnement.
 • Het maandabonnement is persoonsgebonden.
 • Vakantie
  Tijdens de mei-, herfst- en kerstvakanties zijn wij 1 week gesloten en vinden er geen yogalessen plaats. Deze vakantieweken, evenals officiële feestdagen, dienen te worden doorbetaald. Zie voor actuele vakantiedata het kopje vakantie op de website.

Betalingsvoorwaarden

 • Het maandabonnement dient per maand te worden voldaan. Vanuit het secretariaat ontvang je per e-mail een maandelijkse factuur, deze is bedoeld voor je eigen administratie en wordt eenmalig verstrekt.
 • Het lesgeld wordt per automatische incasso betaald en zal omstreeks de eerste dag van de maand worden afgeschreven. Op het inschrijfformulier teken je voor de incassomachtiging. Indien je niet akkoord bent met de afschrijving kun je het bedrag binnen 30 dagen terug laten boeken.
 • Vanaf de datum van inschrijving wordt voor het maandabonnement betaald. Indien midden in de maand wordt begonnen met het abonnement, incasseren wij naar ratio een gedeelte van het maandabonnement.
 • Bij verzuim wegens vakantie of ziekte dient het lesgeld te worden doorbetaald, tenzij anders overeengekomen. Lessen die in verband met officiële feestdagen vervallen, dienen eveneens te worden doorbetaald.

Opzegging

 • Bij een maandabonnement geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging dient voor de eerste van de kalendermaand te geschieden. Men dient schriftelijk op te zeggen ( per e-mail of post) bij het secretariaat van Fiore Osmose Yoga. Binnen één week ontvang je van ons een bevestiging van je opzegging. Na de opzegtermijn stopt het maandabonnement en daarmee de automatische incasso.
 • Na de opzegtermijn is het niet meer mogelijk deel te nemen aan de lessen. Uiteraard kun je wel overgaan op een strippenkaart of deelnemen via losse lessen.

Inschrijving strippenkaart

 • De yogales kan worden gevolgd door gebruik van een strippenkaart voor een les van 1 uur of  een les van 1,5 uur. De strippenkaart wordt overhandigd na het volledig invullen van het formulier en het tekenen van de  automatische incassomachtiging.
 • De betaling wordt middels een eenmalige automatische incasso voldaan en wordt afgeschreven omstreeks de 1e dag van de maand. Indien je niet akkoord bent met de afschrijving kun je het bedrag binnen 30 dagen laten terugboeken.
 • Bij het aanschaffen van een nieuwe strippenkaart, voordat deze verloopt, ontvang je 10% korting op de volgende 10 of 20 strippenkaart
 • Een 5 strippenkaart is na aanvangsdatum 2 maanden geldig.
 • Een 10 strippenkaart is na aanvangsdatum 4 maanden geldig.
 • Een 20 strippenkaart is na aanvangsdatum 8 maanden geldig.
 • Er wordt geen restitutie verleent nadat de strippenkaart is ingegaan en afgeschreven.
 • In geval van ziekte kan alleen in overleg de termijn van de strippenkaart in uitzonderlijke gevallen worden verlengd.
 • Alle strippenkaarten zijn persoonsgebonden.
 • In de lessen wordt voorrang gegeven aan leerlingen met een vast maandabonnement.
 • Deelname met de strippenkaart geschiedt op volgorde van binnenkomst. De les is vol bij 14 personen.
 • Met de strippenkaart voor 1,5 uur kan in principe een les van 1 uur worden gevolgd. In dat geval wordt ook één strip van de kaart afgetekend.
 • Met de strippenkaart voor 1 uur kan in principe een les van 1,5 uur worden gevolgd. In dat geval wordt 1,5 strip afgetekend.

Losse lessen

 • Het is mogelijk middels losse lessen deel te nemen aan een yogales. In dat geval dient er per gevolgde yogales een formulier ingevuld te worden.
 • De betaling wordt middels een eenmalige automatische incasso voldaan en wordt afgeschreven omstreeks de 1e dag van de maand. Indien je niet akkoord bent met de afschrijving kun je het bedrag binnen 30 dagen laten terugboeken.
 • In de lessen wordt voorrang gegeven aan leerlingen met een vast maandabonnement.
 • Deelname aan een losse les geschiedt op volgorde van binnenkomst. De les is vol bij 14 personen.

Korting op het lesgeld voor bepaalde doelgroepen

 • 65-plussers, mantelzorgers en mensen met een Ooievaarspas kunnen met het tonen van hun paspoort/rijbewijs/mantelzorgpas/Ooievaarspas korting krijgen op het lesgeld voor het maandabonnement.
  Onbeperkt 1 uur per maand €32,-, onbeperkt 1,5 uur per maand €42,-
 • Studenten kunnen met het tonen van een studentenkaart een studentenkorting op het lesgeld voor het maandabonnement krijgen.
  Onbeperkt 1 uur per maand €32,-, onbeperkt 1,5 uur per maand €42,-
 • Studenten in de docentenopleidingen betalen voor Onbeperkt 1 uur per maand €32,-, onbeperkt 1,5 uur per maand €42,-. Bij deelname voor 1 jaar, waarbij eerder opzeggen niet mogelijk is, zijn de kosten Onbeperkt 1 uur per maand €26,-, onbeperkt 1,5 uur per maand €36,-.

Meer weten neem dan contact met ons op:

Fiore Osmose Yoga
Piet Heinstraat 98
2518 CL  Den Haag

Telefoon: 070-3462065
Mobiel: 06-24646344

Website: www.fioreosmoseyoga.nl

Email: info@foyoga.nl

Meer weten over onze activiteiten? Lees verder:

Share This