Algemene voorwaarden Zwangerschapsyoga lessen

Algemeen

 • Neem makkelijk zittende kleding en sokken mee. Er is een kleine kleedruimte aanwezig. Matten, handdoeken en kussens zijn aanwezig, deze hoef je dus niet zelf mee te nemen. Uiteraard staat het je vrij om je eigen mat en/of handdoek te gebruiken.
 • Wees 10-15 minuten voor aanvang van de les aanwezig. Voor de les kan gezamenlijk thee worden gedronken. Als de voordeur gesloten is, is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan de les.
 • Drink indien mogelijk voorafgaand aan de les twee glazen water en eet een lichte maaltijd.
 • Thee en water mogen worden meegenomen worden in de yogaruimte.
  Tassen, mobiele telefoons en laptops zijn niet toegestaan in de yogaruimte, deze kunnen in de kleedruimte worden opgeborgen.
 • Vergoeding verzekering: in bepaalde gevallen wordt de zwangerschapsyoga vergoedt door de verzekering. Per verzekering zijn de eisen hiervoor verschillend. Het is mogelijk een totaalfactuur voor de lessen te ontvangen en/of een certificaat van deelname. De docente is gecertificeerd zwangerschapsyoga docente. Wij zijn niet aangesloten bij de Yogavereniging Nederland.
 • Geef voorafgaand aan de les aan de docent aan of je bepaalde lichamelijke en/of psychische klachten hebt, bepaalde medicijnen gebruikt en hoe ver je bent in je zwangerschap.
  De docente kan hier dan rekening mee houden tijdens het lesgeven. In bepaalde gevallen kan een medische verklaring worden gewenst voordat deelname aan lessen kan plaatsvinden. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist.
 • Algeheel geldt dat Fiore Osmose Yoga en de docenten niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade voortkomend uit het volgen van zwangerschapsyoga lessen. Het deelnemen aan de lessen geschiedt dus op eigen risico.

Inschrijving algemeen

 • Proefles
  Voorafgaand aan inschrijving voor een maandabonnement of strippenkaart is het mogelijk eenmalig een proefles te volgen. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief.
 • Aanmelding kan door het contactformulier in te vullen, via een e-mail of door te bellen met het secretariaat.
 • Deelname aan de les geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst.
  Bij 14 deelnemers is de les vol en kun je niet deelnemen.

 

Inschrijving maandabonnement

 • De inschrijving van een maandabonnement is geldig en definitief bij een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, deze kun je op de website invullen of na afloop van een proefles. Hiermee machtig je Fiore Osmose Yoga het lesgeld tot wederopzegging van je rekening af te schrijven.
 • Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst, bij 14 personen is de les vol. In de lessen wordt voorrang gegeven aan leerlingen met een vast maandabonnement.
 • Het maandabonnement is persoonsgebonden.
 • Vakantie
  Tijdens de mei-, herfst- en kerstvakanties zijn wij 1 week gesloten en vinden er geen yogalessen plaats. Deze vakantieweken, evenals officiële feestdagen, dienen te worden doorbetaald. Zie voor actuele vakantiedata het kopje vakantie op de website.

Betalingsvoorwaarden

 • Het maandabonnement dient per maand te worden voldaan. Vanuit het secretariaat ontvang je per e-mail een maandelijkse factuur, deze is bedoeld voor je eigen administratie en wordt eenmalig verstrekt.
 • Het lesgeld wordt per automatische incasso betaald en zal omstreeks de eerste dag van de maand worden afgeschreven. Op het inschrijfformulier teken je voor de incassomachtiging. Indien je niet akkoord bent met de afschrijving kun je het bedrag binnen 30 dagen terug laten boeken.
 • Vanaf de datum van inschrijving wordt voor het maandabonnement betaald. Indien midden in de maand wordt begonnen met het abonnement, incasseren wij naar ratio een gedeelte van het maandabonnement.
 • Voor zwangerschapsyoga geldt verder het volgende: uitgaande van de bevallingsdatum stopt de automatische incasso één maand van te voren. Een maand na de bevallingsdatum wordt gekeken naar de nog gevolgde lessen in de laatste maand en vindt een laatste incasso plaats. Hierna stopt automatisch het abonnement.
 • Indien om medische redenen eerder dan de bevallingsdatum geen lessen meer kunnen worden gevolgd, kan in uitzonderlijke gevallen worden afgesproken dat je na de zwangerschap aan een aantal reguliere yogalessen kunt deelnemen.
 • Bij verzuim wegens vakantie of ziekte dient het lesgeld te worden doorbetaald, tenzij anders overeengekomen. Lessen die in verband met officiële feestdagen vervallen, dienen eveneens te worden doorbetaald.

Opzegging

 • Bij een maandabonnement geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging dient voor de eerste van de kalendermaand te geschieden. Men dient schriftelijk op te zeggen ( per e-mail of post) bij het secretariaat van Fiore Osmose Yoga. Binnen één week ontvang je van ons een bevestiging van je opzegging. Na de opzegtermijn stopt het maandabonnement en daarmee de automatische incasso.
 • Na de opzegtermijn is het niet meer mogelijk deel te nemen aan de lessen. Uiteraard kun je wel overgaan op een strippenkaart.

Inschrijving strippenkaart

 • De zwangerschapsyogales kan worden gevolgd door gebruik van een strippenkaart van 3, 5 of 10 lessen. De strippenkaart wordt overhandigd na het volledig invullen van het formulier en het tekenen van de  automatische incassomachtiging.
 • De betaling wordt middels een eenmalige automatische incasso voldaan en wordt afgeschreven omstreeks de 1e dag van de maand. Indien je niet akkoord bent met de afschrijving kun je het bedrag binnen 30 dagen laten terugboeken.
 • Een 3 en 5 strippenkaart is na aanvangsdatum 2 maanden geldig.
 • Een 10 strippenkaart is na aanvangsdatum 4 maanden geldig.
 • Er wordt geen restitutie verleent nadat de strippenkaart is ingegaan en afgeschreven. Bij medische klachten is het in uitzonderlijke gevallen wel mogelijk de strippenkaart na de zwangerschap in de reguliere yogalessen te gebruiken.
 • In geval van ziekte en/of medische indicatie kan alleen in overleg de termijn van de strippenkaart in uitzonderlijke gevallen worden verlengd.
 • Alle strippenkaarten zijn persoonsgebonden.
 • In de lessen wordt voorrang gegeven aan leerlingen met een vast maandabonnement.
 • Deelname met de strippenkaart geschiedt op volgorde van binnenkomst. De les is vol bij 14 personen.

 

Meer weten neem dan contact met ons op:

Fiore Osmose Yoga
Piet Heinstraat 98
2518 CL  Den Haag

Telefoon: 070-3834797
Mobiel: 06-24646344

Website: www.fioreosmoseyoga.nl

Email: info@foyoga.nl

 

Meer weten over onze activiteiten? Lees verder:

Share This