Beste geïnteresseerden,

Hierbij laat ik jullie weten dat wij per september 2016 geen nieuwe opleidingen meer zullen aanbieden. De reden hiervoor licht ik hier uitgebreid toe, voel je vrij deze wel of niet te lezen.

Onze huidige tweede en derde jaars yogaopleiding zal nog voortgezet worden tot aan juli 2017. Daarnaast bieden wij nog een meditatie opleiding van 1 jaar aan. Er zal geen nieuwe kinderyoga- en zwangerschapsyoga opleiding meer van start gaan.

Voor geïnteresseerde mensen die op zoek zijn naar een andere, passende hatha-yogaopleiding, waar aandacht voor jezelf en je eigen ontwikkeling centraal staat, kan ik van harte de opleiding van mijn geliefde collega Simone Charles aanbevelen. >>OPEN DAG<<

Simone is bij Fiore Osmose Yoga door Bernadet, mij en andere docenten opgeleid en heeft ook de afgelopen 2 jaar les gegeven in de hatha-yoga opleiding bij Fiore Osmose Yoga. Zij heeft een enorme passie voor yoga en het begeleiden van mensen en wil dit graag in deze opleiding uitdragen.

Vanaf september 2017 gaat zij op haar eigen wijze invulling geven aan een hatha-yoga opleiding, waarbij zich uiteraard heeft laten inspireren door de manier waarop wij bij Fiore Osmose Yoga 33 jaar invulling en vorm hebben gegeven aan deze opleiding.

Ik nodig je dan ook van harte uit eens op de website van Sharma-Yoga te kijken:  www.sharmayoga.nl

Ik wens je veel succes en plezier toe op je verdere yoga en meditatiereis, dat deze mag leiden naar meer vrijheid en ruimte voor liefde,

Warme groet,
Fleur Fretz

Informatie over de Hatha-Yoga opleiding

In deze driejarige Hatha-Yoga opleiding maakt de deelnemer kennis met diverse yoga-, meditatie-, adem- en ontspanningstechnieken. De opleiding is bedoeld als verdieping in je eigen (yoga) proces en om te leren lesgeven vanuit je eigen persoonlijke stijl.

De opleiding omvat tien hele dagen per jaar van 10.30 tot 17.00 uur, daarnaast is deelname aan twee yogaweekends en één meditatieavond in de opleiding verplicht. Tevens zal er in het eerste en derde jaar een individueel leergesprek plaatsvinden. Stagelopen tijdens het tweede of derde cursusjaar is een zinvolle en mooie manier om in de praktijk te ervaren hoe mooi het beroep van yoga-docent is. Hiervoor zijn er bij Fiore Osmose Yoga volop aan mogelijkheden.
De opleiding onderscheidt zich door het persoonlijk vormend gedeelte. Wij vinden het belangrijk om daarin naar de individuele wensen en behoeften van leerlingen te kijken. Ieder leert immers op zijn of haar eigen manier en eigen tempo als het gaat om yoga, meditatie en spiritualiteit. Om die reden werken wij graag met kleine opleidingsgroepen.

Ook is het mogelijk om tijdens de opleiding ook al een specialisatieopleiding te volgen, zoals de kinderyoga of zwangerschapsyogaopleiding. Daarnaast kun je de opleiding tegelijkertijd met de meditatieopleiding volgen.

Toelatingseis

Voor deelname aan de opleidingen hebben vind er een vrijblijvend intakegesprek plaats, waarin we kijken  naar je achtergrond, motivatie en ervaring met yoga. Dit gesprek is ook bedoeld om je te laten kennismaken met onze visie op yoga, bewustwording en spiritualiteit en meer te vertellen over de inhoud en aard van de opleiding. Op basis hiervan beslissen wij over de uiteindelijke toelating aan de opleiding.
Het volgen van eigen (Hatha) yogalessen tijdens de opleiding is ten zeerste aangeraden, omdat je alleen vanuit je eigen yoga en meditatie ervaring en beleving het aangereikte ook weer door kunt geven aan anderen.

 

De kosten

De kosten van deze driejarige Hatha-Yoga opleiding bedragen € 1.350,- per jaar.

1e jaar: incl. themaweekend en individueel leergesprek

2e jaar: excl. € 210,- voor themaweekend

3e jaar: incl. individueel leergesprek, excl. € 150,- voor meditatieavond en module A of B, zie algemene voorwaarden)

Voor meer informatie betreft de kosten van de opleidingen.


Inhoud van de opleiding

1e jaar

De deelnemer wordt binnen dit jaar vertrouwd gemaakt met de belangrijkste yogahoudingen en maakt kennis met de verschillende vormen van yogatechnieken. Dit jaar wordt er gewerkt in drie blokken:

Yogatraining
Binnen dit blok wordt ongeveer 60% van alle yogaoefeningen doorgenomen, waarbij de nadruk vooral ligt op de persoonlijke belevingservaring.Het lesprogramma is afgestemd op verschillende yogatechnieken, dynamische yoga, statische yoga en onderlinge combinaties hiervan. Ook de anatomie van de wervelkolom en het onderwerp van rugklachten komt hier aan bod.

Concentratie- en ontspanningstechnieken
Binnen dit blok wordt aandacht besteed aan het zelf ervaren van de basis concentratieoefeningen in asana’s, ademhaling, op voorwerpen en gedachten. Daarnaast zullen verschillende vormen van yoga-ontspanningen aan bod komen.

Meditatie
In het blok meditatie worden de basis-meditatievormen uit de yogafilosofie doorgenomen. Aan bod komen voorbereidende meditatieoefeningen, stiltemeditaties, lichtmeditaties, meditaties op de vier elementen, pranayama-meditaties en chakra-meditaties.

In de lente zal het bijbehorende yogaweekend in het teken staan van ieders eigen groeiproces.

Binnen deze blokken krijgen de deelnemers middels huiswerkopdrachten, praktijkoefeningen voor thuis en een individueel leergesprek inzicht in de opbouw en werking van de hatha-yogatechniek en in de yogafilosofie van Patanjali.
Het accent daarbij ligt op de persoonlijke leerervaring van de deelnemers. Daarnaast wordt in dit jaar de leerling gestimuleerd met behulp van een literatuurlijst tot het lezen van boeken die aansluiten op de diverse thema’s.We werken met gerichte huiswerkopdrachten, die aansluiten op de doorgenomen lesstof, waardoor de leerlingen, bijvoorbeeld middels een dagboek hun eigen proces kunnen volgen.

2e jaar

Theorie
Oorsprong en historische achtergronden van de yogafilosofie
Het 8- voudige pad van Patanjali
Anatomie en fysiologie van o.a. ademhaling en bloedsomloop
Didactische aspecten van het lesgeven en het opzetten van een lesgroep
Pranayama en de filosofie en didactiek van de pranayama/ademhalingstechniek
Ontspanningstechnieken en didactiek van de ontspanning
Yoga en het ondernemerschap
Chakra psychologie

Praktijk
Verdieping van de training van asana’s, pranayama- en ontspanningstechnieken
Asana’s en meditaties gerelateerd aan de chakrapsychologie
Didactiek; opbouw en samenstellen van een lesprogramma’s voor verschillende doelgroepen
Yogaweekend herfst en didactiek van het lesgeven
Functionele anatomie, aanpassing van houdingen bij lichamelijke klachten/beperkingen
Stage
1ste praktijkexamen

3e jaar

Theorie
Psychosomatiek
Yoga therapie als concept in individueel lesgeven
Yoga en lesgeven aan verschillende doelgroepen; aangepaste yoga binnen deze doelgroepen
Karmayoga en Bhaktiyoga
Chakrafilosofie
Yogasutra’s, Yama & Niyama
Leshouding, levenshouding, zelfbeeld
Oosters versus westers denken
Meditatietechnieken en achterliggende yogasutra’s van Patanjali
Anatomie van de hersen en spierwerking
Yoga scriptie

Praktijk
Hier ligt de nadruk op het persoonlijk verdiepen en integreren van de verschillende yogahoudingen in een verantwoorde lesopbouw.
2de praktijkexamen
Functionele anatomie verdieping
Aandacht wordt verder gegeven aan het persoonlijke ontwikkelingsproces in relatie tot de yoga.

Het diploma
Het eerste jaar wordt afgesloten middels een groepsevaluatiegesprek ten aanzien van de persoonlijke leerervaringen en huiswerkopdrachten in dit jaar. Ook is er een individueel leergesprek, waarin we kijken naar de behoeften en wensen van de leerling als het gaat om het eigen leerproces, of onderwerpen die in de opleiding aandacht krijgen.
Het tweede jaar wordt afgesloten met een praktisch examen, groepsevaluatie en huiswerkopdrachten. In het derde jaar wordt er een praktisch examen afgenomen en wordt de studie afgerond met een scriptie in relatie tot yoga.
Wanneer deze met goed gevolg zijn afgelegd, de twee yogaweekends en minimaal 27 van de 30 opleidingsdagen zijn bijgewoond, wordt het yoga-diploma uitgereikt.
Met dit diploma kun je als hatha-yoga docent lesgeven. In Nederland is het beroep van yoga-docent nog steeds een vrij beroep en wordt niet erkend door de overheid. Dat betekent dat geen enkele yoga-opleiding in Nederland een rijks-erkenning heeft. In de 27 jaar dat Fiore Osmose bestaat, zijn inmiddels honderden docenten bij ons afgestudeerd. Wij denken daarmee te laten zien dat wij een gedegen en professionele yoga docentenopleiding te bieden hebben, waarin kwaliteit en individuele aandacht centraal staan. Wij lichten dit graag verder toe tijdens onze open dagen en introductieworkshops.

Een driejarige opleiding lijkt lang, maar het is juist een fijne spreiding omdat je zo de tijd kunt nemen voor je eigen proces. Het eerste jaar is echt een ontdekking van ‘yoga en ik’. Het tweede jaar is didactisch en gaat echt over lesgeven. Het derde jaar zal meer over de achtergrond van yoga gaan. Elke docent heeft en geeft zijn eigen specialiteit tijdens deze opleidingsdagen.

Esmeralda, 2013 – 2e jaars Hatha Yoga opleiding

Fiore Osmose onderscheidt zich doordat er meer dan alleen asana’s wordt gedaan. Yoga is zoveel meer. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke ontwikkeling, levenshouding, spiritualiteit.Een lesdag kent een goede balans tussen theorie en praktijk. Er is voldoende ruimte om te leren, te ervaren en vragen te stellen. De leraren zijn ervaren en brengen de theorie en praktijk op een ontspannen manier over.

Benjamin, 2013 – 1e jaars Hatha Yoga opleiding

Share This