Contractvoorwaarden van Fiore Osmose Yoga

 

Algemene voorwaarden

 • Neem makkelijk zittende kleding en sokken mee.
 • Wees 10 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Drink indien mogelijk twee glazen water en eet een lichte maaltijd.
 • Als de deur gesloten is kun je niet meer deelnemen aan de les.
 • Voor de les kan gezamenlijk thee worden gedronken.
Inschrijving
 • Voorafgaand aan inschrijving voor een maandabonnement of strippenkaart is het mogelijk eenmalig een proefles te volgen. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief.
 • Voor proeflessen, losse lessen en strandyogalessen geldt dat je naar de les van jouw keuze kunt gaan, contact hierover met het secretariaat is niet nodig. Wees wel een kwartier voor aanvang van de les aanwezig. Aanmelding kan door het contactformulier in te vullen, via een e-mail of door te bellen met het secretariaat.
Inschrijving maandabonnement
 • De inschrijving van een maandabonnement is geldig bij een volledig ingevuld formulier, de betaling wordt per maand voldaan.
 • Met dit abonnement kun je onbeperkt 1 uurs of 1,5 uurs yogalessen volgen. Deelname geschied op volgorde van binnenkomst.
 • Het maandabonnement is persoonsgebonden.

 

Inschrijving Strippenkaart

 • De yogales kan worden gevolgd door gebruik van een strippenkaart voor een les van 1 uur of  een les van 1,5 uur. De strippenkaart wordt overhandigd na het volledig invullen van het formulier. De betaling wordt voldaan middels een eenmalige automatische incasso.
 • Een 5 strippenkaart is na aanvangsdatum 2 maanden geldig.
 • Een 10 strippenkaart is na aanvangsdatum 4 maanden geldig.
 • Een 20 strippenkaart is na aanvangsdatum 8 maanden geldig.
 • Alle strippenkaarten zijn persoonsgebonden.
 • In de lessen wordt voorrang gegeven aan leerlingen met een vast maandabonnement.
 • Deelname met de strippenkaart geschiedt op volgorde van binnenkomst. De desbetreffende docent bepaalt of de les vol is en deelname wel of niet kan plaatsvinden.
 • Met de strippenkaart voor 1,5 uur kan in principe een les van 1 uur worden gevolgd. In dat geval wordt ook één strip van de kaart afgetekend.
 • Met de strippenkaart voor 1 uur kan in principe een les van 1,5 uur worden gevolgd. In dat geval wordt 1,5 strip afgetekend.
Losse lessen volgen
 • Het is mogelijk middels losse lessen deel te nemen aan een yogales. In dat geval dient er per gevolgde yogales een formulier ingevuld te worden. Hiermee wordt tevens een machtiging gegeven voor het innen van het lesgeld via automatische incasso.
Inschrijving yogaworkshops en themalessen
 • Inschrijving voor een yogaworkshop of themales kan door aanmelding via e-mail, door te bellen of door intekenen op de lijst in de praktijk. Na inschrijving ontvang je een schriftelijke bevestiging van het secretariaat. Tot 2 dagen van te voren is het mogelijk je aanmelding kostenloos te annuleren. Éen dag van te voren rekenen we €12,50 administratiekosten. Op de dag zef annuleren betekent dat wij het gehele bedrag voor de workshop/themales in rekening brengen.
Inschrijving cursussen
 • Inschrijving voor de cursus moeder & babyyoga, babymassage en meditatie kan door aanmelding via e-mail, door te bellen of door intekenen op de lijst in de praktijk. Na inschrijving ontvang je een schriftelijke bevestiging van het secretariaat. Na onze bevestiging en het voldoen van de aanbetaling is je deelname definitief en annulering niet meer mogelijk.
 • Wij ontvangen tevens graag een aanbetaling van €20,- op rekeningnummer 48.65.164. t.n.v. Fiore Osmose Yoga.
 • Bij ziekte is restitutie niet mogelijk. Wel kunnen lessen in overleg in en volgende cursus worden ingehaald.

 

Betalingsvoorwaarden

 • Bij het maandabonnement dient het lesgeld voor alle wekelijkse lessen per maand te worden voldaan. Het lesgeld wordt per automatische incasso betaald en zal omstreeks de eerste dag van de maand worden afgeschreven. Bij verzuim wegens vakantie of ziekte dient het lesgeld te worden doorbetaald, tenzij anders overeengekomen. De lessen kunnen dan worden ingehaald binnen een termijn van twee maanden. Lessen die in verband met officiële feestdagen vervallen, dienen eveneens te worden doorbetaald.
 • Vanaf de datum van inschrijving wordt voor de wekelijkse lessen betaald. Indien midden in de maand wordt begonnen met het volgen van lessen zullen wij alleen de lessen in rekening brengen die daadwerkelijk zijn gevolgd in deze maand.
 • Bij een maandabonnement geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging dient voor de eerste van de kalendermaand te geschieden. Men dient schriftelijk op te zeggen ( per e-mail of post) bij het secretariaat van Fiore Osmose Yoga. Binnen één week ontvang je van ons een bevestiging van je opzegging. Na de opzegtermijn stopt het abonnement en de automatische incasso.
 • Het lesgeld voor een proefles, losse les en strippenkaarten wordt voldaan middels een eenmalig automatische incasso.
 • Voor zwangerschapsyoga geldt het volgende: uitgaande van de bevallingsdatum stopt de automatische incasso één maand van te voren. In de laatste maand van de zwangerschap wordt het aantal losse lessen dat is gevolgd betaald, hierna stopt automatisch het abonnement. Indien om medische redenen eerder dan de bevallingsdatum geen lessen meer kunnen worden gevolgd, vindt restitutie van het lesgeld plaats. In alle andere gevallen geldt ook hier de opzegtermijn van één maand.
 • Bij deelname aan de zwangerschapsyoga cursus (op vrijdag) betaalt men per cursus van 4 of 10 lessen. Deelname per les is hier niet mogelijk. Restitutie van niet gevolgde lessen hier vindt alleen dan plaats indien er medische redenen zijn.
 • 65-plussers kunnen met het tonen van hun paspoort/rijbeswijs korting krijgen op het lesgeld voor het maandabonnement.
  Onbeperkt 1 uur per maand €30,-, onbeperkt 1,5 uur per maand €40,-
 • Studenten kunnen met het tonen van een OVkaart een studentenkorting op het lesgeld voor het maandabonnement krijgen.
  Onbeperkt 1 uur per maand €25,-, onbeperkt 1,5 uur per maand €35,-
 • Sluiting: Tijdens de mei-, herfst- en kerstvakanties zijn wij gesloten en vinden er geen yogalessen plaats. Deze vakantieperiode dient te worden doorbetaald. Deze lessen, evenals lessen die tijdens feestdagen zijn uitgevallen, kunnen indien mogelijk worden ingehaald. Zie voor actuele vakantiedata het kopje vakantie op de website.
NB
Bij medische, lichamelijke en/of zware psychische klachten dient de docent(e) te worden ingelicht, waarna een gesprek met de leiding kan worden verlangd. In bepaalde gevallen kan een medische verklaring worden gewenst. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist. De docent(e) en/of Fiore Osmose Yoga kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade.

 

Meer weten neem dan contact met ons op:

Fiore Osmose Yoga
Piet Heinstraat 98
2518 CL  Den Haag

Telefoon: 070-3834797
Mobiel: 06-24646344

Website: fioreosmoseyoga.nl

Email: info@foyoga.nl

Meer weten over onze activiteiten? Lees verder:

Share This